Brug af biblioteket

Samsø Bibliotek kan bruges af alle. Det er gratis at bruge biblioteket, hvis du passer godt på bøgerne og afleverer alle lånte materialer til tiden.
 

Lånerkort

Er du over 18 år, fungerer dit sundhedskort som adgang til biblioteket og til at låne materialer.

Før du kan bruge dit sundhedskort, må du være oprettet som bruger af Samsø Bibliotek. Du kan oprette dig selv med MitID - eller vi kan oprette dig, hvis du kommer i den bemandede åbningstid. Husk dit sundhedskort.

Brugere under 18 år opretter vi i den bemandede åbningstid (er du forældre eller værge til barnet, så husk både barnets og dit eget sundhedskort).

Det er kun dig, som må bruge dit sundhedskort til biblioteket. Ligesom du er ansvarlig for materialer lånt på kortet.

Bliver dit sundhedskort væk, så meld det til os på biblioteket, så spærrer vi for adgangen til biblioteket og for lån med dit kort.
 

Har du glemt din pinkode?

Hvis du har glemt pinkoden til selvbetjening, kan du få en ny kode på biblioteket i den bemandede åbningstid.
 

Beskeder på sms og e-mail

Når du bliver bruger af biblioteket og oplyser e-mailadresse og mobilnummer, accepterer du samtidig at modtage beskeder om dine lån, bestillinger, reserveringer og om din brug af bibliotekernes tjenester. Læs mere om, hvordan biblioteket bruger dine data.
 

Opdatering af dine oplysninger

Det er dit ansvar at opdatere oplysninger om fx e-mailadresse og mobilnummer, så de altid er korrekte. Du kan opdatere dine oplysninger på din profil på hjemmesiden, når du er logget ind eller en medarbejder på biblioteket kan hjælpe dig.
 

Ansvar

Biblioteket er uden ansvar, hvis lånte materialer beskadiger din pc, programmer eller afspilningsudstyr. Du er selv ansvarlig for at se materialet igennem for fejl og mangler, før du låner og afleverer materialet.
 

Lånetid og aflevering

Lånetiden er normalt 30 dage, men der kan være særligt efterspurgte materialer med en kortere lånetid. Du kan se din afleveringsfrist under dine lån på hjemmesiden, i appen Biblioteket og på kvitteringen, når du låner.

Du kan forlænge lånetiden, hvis materialet ikke er reserveret af andre. Fornyelse af materialer kan først ske 7 dage før afleveringsfristen. Der er fastsat et maksimalt antal gange lånetiden kan forlænges.

Du kan udskrive afleveringskvitteringer eller få den tilsendt på mail. Afleveringskvitteringen er din dokumentation for, at du har afleveret de lånte materialer. Kontrollér ved afleveringen, at de materialer, du afleverer, svarer til de materialer, du kan se på afleveringskvitteringen.

Du kan se dine lån under menupunktet Lån, når du er logget ind på din profil på hjemmesiden. Du kan også se din lånerstatus på selvbetjeningsautomaterne på biblioteket.

Hvis du afleverer biblioteksmaterialer ved at sende dem med posten til biblioteket, kan du ikke få en afleveringskvittering.
 

Aflevering af materialer lånt på folkebiblioteker udenfor Samsø

Du kan aflevere materialer lånt på andre folkebiblioteker på Samsø Bibliotek. Vær her opmærksom på Kulturstyrelsens udtalelse, at "Det skal understreges, at denne eventuelle aflevering sker på borgerens eget ansvar," og det betyder, at du selv har ansvaret for materialet, indtil det er modtaget hos det långivende bibliotek.
 

For sen aflevering

Overskrider du lånetiden, skal du betale et gebyr efter den gældende takst - se Gebyr og erstatning

Du skal betale gebyr, hvis du overskrider lånetiden, også selvom du ikke har modtaget en påmindelse om aflevering på mail, sms eller besked i appen før udløb af lånetiden eller en hjemkaldelse til dig. Du har selv ansvaret for at sikre, at du afleverer til tiden.
 

Erstatning

Hvis du ikke har afleveret et materiale 60 dage efter lånetidens udløb, vurderer vi materialet som bortkommet. Bortkommet eller beskadiget materiale skal du erstatte med en erstatningspris. Læs mere om erstatninger her.
 

Blokering og bortvisning af brugere

Skylder du Samsø Bibliotek 200 kr. eller derover i gebyrer eller erstatninger, kan du ikke bruge biblioteket. Du bliver blokeret som bruger, indtil du har betalt.

Hvis du flere gange ikke afleverer lånte materialer eller afleverer dem i beskadiget stand, kan du udelukkes fra at låne på Samsø Bibliotek.

Udelukkelse af dig som bruger sker med syv dages skriftligt varsel. Biblioteket kan dog udelukke dig som bruger uden varsel.

Brugere, som ikke respekterer god ro og orden, kan bortvises fra biblioteket.
 

Åbent bibliotek

Samsø Bibliotek har en bemandet åbningstid og en åbningstid, hvor der ikke er personale til stede. I den ubemandede åbningstid kan du låne og aflevere materialer, og gøre brug af bibliotekets øvrige tilbud på stedet.

Der er adgang for alle fra 14 år, som er oprettet som brugere af Samsø Bibliotek. Under 14 år må være sammen med en oprettet bruger over 18 år. 

Brug af biblioteket i den ubemandede åbningstid sker på eget ansvar.